Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Väritukku Oy
Petikontie 20, sisäpiha 2. krs, 01720 VANTAA
Puhelin  + 358 9 849 141
varitukku@varisilma.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Liisa Nurro
Petikontie 20, sisäpiha 2. krs, 01720 VANTAA
Puhelin + 358 40 940 2071
varitukku@varisilma.fi

Rekisterin nimi

Värisilmä-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritiedot mahdollistavat yhteydenotot kaikille rekisterissä oleville samanaikaisesti. Uutiskirjeissä tai
muissa vastaavissa viestintämuodoissa kerrotaan Värisilmän tulevista tapahtumista, uutisista sekä toiminnasta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:
 • Rekisteröintipäivä
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Tehtävä
 • Osoite
 • Postinumero
 • Kaupunki
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • Asiakkaalta itseltään: puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
 • Myytävistä b to b käyttöön suunnatuista markkinointirekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
 • Koulutus- ja asiakastilaisuudet.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Väritukku Oy ei luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojausperiaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Väritukku Oy hallussa olevia manuaalisia henkilötietoja säilytetään vastuullisesti lukitussa tilassa.
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan Väritukku Oy:n henkilökunnalla. Rekisteri sijaitsee Väritukku Oy:n järjestelmissä. Pääsy järjestelmiin on rajoitettu henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelyssä osoitetaan

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.
Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Väritukku Oy
Liisa Nurro
Petikontie 20
01720 Vantaa
Puhelin + 358 40 940 2071