KAISLA RUSKEA 9L TERASSIÖLJY ULKOKÄYTTÖÖN

98,50 /ast

Tämä tuote on saatavilla vain Värisilmä-myymälöissä.
Katso lähin Värisilmä-myymäläsi tästä

Terassit, puiset pihakalusteet ja laiturit säilyvät kauniina
ja kunnossa kauan, kun käsittelet ne uusina, peset ja
huollat niitä säännöllisesti oikeilla aineilla.

Käsittele ympäri vuoden ulkona olevat kalusteet, terassit
ja laiturit 1–2 kertaa vuodessa.

Öljykäsittely syventää puun omaa väriä. Sävytetty tuote suojaa väritöntä paremmin myös UV-säteiltä.
Kaisla terassiöljy on silikonialkydipohjainen, liuotinohenteinen kaluste- ja terassiöljy ulkokäyttöön.
Sen teho perustuu uusimpaan teknologiaan, silikonialkydi antaa erinomaisen UV-suojan ja kiinanpuuöljy varmistaa tunkeutumisen puuhun ja antaa tehokkaan suojan.
Kaisla terassiöljy sopii uudelle ja aikaisemmin öljytylle puulle, soveltuu myös kovapuulle sekä hirsipinnoille.

Tuotetiedot

Käyttökohde

2.4 Puuöljyt ja -vahat

KÄYTTÖKOHTEET

Silikonialkydipohjainen, liuoteohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. Sen teho perustuu uusimpaan teknologiaan. Silikonialkydi antaa erinomaisen UV-suojan, kiinanpuuöljy varmistaa tunkeutumisen puuhun ja se suojaa puuta kosteudelta tehokkaasti. Uudenaikainen nanoteknologia vähentää värimuutoksia.


Painekyllästetyn, lämpökäsitellyn, käsittelemättömän ja aikaisemmin öljytyn puun suojaamiseen. Soveltuu erinomaisesti myös jalo- ja kovapuulle sekä hirsipinnoille.

Pihakalusteet, terassit, portaat, aidat, kaiteet, laiturit, ritilät, kukkalaatikot, ovet ym. kohteet, joihin halutaan joko väritön tai värillinen kuultava, kalvoa muodostamaton pinta.


KÄYTTÖOHJE

Esikäsittely:

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Teräsharjaa, kaavi tai hio alustasta hauras tai pehmentynyt puu


Käsittely:

Kaisla levitetään siveltimellä, rievulla, sienellä tai upottamalla kunnes alusta lakkaa imemästä. Pyyhi muutaman minuutin kuluttua ylimääräinen aine pois esimerkiksi sienellä tai rievulla. Anna sen jälkeen kuivua. Uusi käsittely tarvittaessa. Korkean kuiva-aine pitoisuuden takia Kaisla ei sovellu pohjustusaineeksi ennen maalausta muilla maalityypeillä. SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ.

Maalausolosuhteet: Pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Lämpötila vähintään +4 C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80% levityksen ja kuivumisen aikana.

Työvälineiden puhdistus: Lakkabensiini / Alifaattinafta

Työturvallisuus SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ.


Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.


Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteella kostutetut rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään.Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ulkona avoimessa tilassa ennen hävitystä, tai poltettava välittömästi.

KULJETUS VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa maalin työskentely ja käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain maalin laadusta. Takaamme, että maali on Nicolor Oy:n

laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

NICOLOR OY Puh: 019 230 320 www.nicolor.fi


TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012 741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11…14

Riittoisuus 5-15 m2/l, riippuen puupinnan huokoisuudesta

Kiinteäainetilavuus n.31 %.

Ohenne Lakkabensiini/ Alifaattinafta

Työtapa Siveltimellä, rievulla, sienellä tai upottamalla kunnes alusta lakkaa imemästä.

Kuivumisaika, +23 °C, ilman.suht kosteus 50%

Pintakuiva muutamassa tunnissa. Kuivumiseen vaikuttavat pinnan huokoisuus ja käytetyn puuöljyn määrä. Seuraava käsittely voidaan suorittaa seuraavana päivänä.

Kiiltoryhmä Ei määritelty

Värisävyt Väritön, Ruskea tai Harmaa

Sävytys Voidaan sävyttää yleisimpien värikarttojen kuultaviin sävyihin

Varastointi Viileässä ja kuivassa tilassa. Kestää kylmävarastoinnin

Pakkauskoot 0,9 L, 2,7 L, 9L

EU Voc raja-arvo (cat. A/a): 700 g/l (2010)

Kaisla kaluste ja terassiöljy sisältää max 700 g/l VOC