Tutkimus: Värisilmällä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat jo neljättä vuotta

Tutkimus: Värisilmällä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat jo neljättä vuotta

Kaupan liitto julkisti marraskuussa Asiakastyytyväisyys vähittäiskauppaan Suomessa 2021 -tutkimuksen. Tulosten valossa Värisilmä saavutti rautakauppa-alan parhaat tulokset mitattaessa niin asiakastyytyväisyyttä, palvelu- ja hintakokemusta kuin lojaliteettia. Vastaajat arvottivat myös Värisilmän verkkosivut alan parhaaksi ja koko kaupan keskiarvoa selvästi paremmaksi.

– Iso kiitos sekä asiakkaillemme luottamuksesta että Värisilmä-kauppiaille ja heidän henkilökunnalleen pitkäjänteisestä työstä. Tutkimustulos on osoitus onnistumisista arjen asiakaskohtaamisissa ja kertoo myös sitoutumisesta arvoihimme sekä tavoitteeseemme tarjota parasta palvelua ja kumppanuutta. Jokainen asiakkaamme on meille aidosti tärkeä, ja oli hänen tarpeensa pieni tai suuri, niin katse on aina laadukkaassa lopputuloksessa, kiteyttää Väritukku Oy:n toimitusjohtaja Jani Karotie.

Värisilmä on rautakauppa-alan paras kaikilla mittareilla 

Vaikka korona-ajan luomassa paineessa koko rautakauppa-alan indeksimittarit olivat laskusuuntaiset, niin Värisilmän asiakastyytyväisyys ja palvelukokemus heikkenivät selvästi vähemmän kuin alalla keskimäärin. Tutkimuksen mukaan tyytyväisimmät Värisilmä-asiakkaat löytyvät PK-seudulta sekä Pohjois- ja Itä-Suomesta.

Palvelukokemuksen indeksi on Värisilmässä selvästi alan keskiarvoa parempi. Myös hintakokemus ja lojaliteetti jopa kasvoivat vastoin yleistä kehitystä.

– Asiakkaalle tuotteen ja palvelun muodostama kokonaisuus on tärkeä, mutta ei poista tosiasiaa, että tuotteiden hinnoittelussa pitää olla kilpailukykyinen. Asiakkaista myös kilpailevat tänä päivänä entistä useammat toimijat, ja digitaaliset kanavat ovat lisänneet vaihtoehtoja. Kuitenkin Värisilmässä koemme, että kumppanuuden merkitys on kasvussa ja asiakassuhteet ovat usein pitkäkestoisia, Karotie kertoo.

Vaikka verkkosivut tukevat ostamista heikoiten juuri rautakaupassa, on Värisilmä alansa verkkopalveluiden ykkönen – ja paras myös koko kaupan keskiarvoon verrattuna.

– Hienoa, että asiakkaamme ovat kokeneet näin. Verkkopalveluidemme toteutus on kompakti ja tämä näyttäytyy asiakkaillemme käyttäjäystävällisyytenä. Meillä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia parantaa asiakaspolkuamme sähköisissä kanavissa sekä hyödyntää myymälöidemme vahvaa palvelukulttuuria ja asiantuntemusta verkon ja kivijalan muodostamassa kokonaisuudessa, sanoo Karotie.

Toiminnan kehittäminen lähtee asiakasymmärryksestä

Kauppa on yrityssektorin suurin työllistäjä ja kaupan pärjääminen kansainvälisessä kilpailussa on ensiarvoisen tärkeää Suomen talouskasvulle sekä työllisyydelle. Parempi tietämys omista vahvuuksista ja kehityskohteista verrattuna kilpailijoihin, luo pohjaa myös Värisilmän oman yritystoiminnan kehittämiselle.

Värisilmän lisäksi rautakauppa-alan tutkimuksessa olivat mukana Bauhaus, Carlson, K-Rauta/Rautia, Byggmax, Stark sekä RTV. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajapalveluiden kilpailukykyä, elinvoimaa sekä kehittymistä.

Lisätietoa tutkimuksesta: 
Kaupan liiton pääekonimisti Jaana Kurjenoja, jaana.kurjenoja@kauppa.fi

Asiakastyytyväisyys vähittäiskauppaan Suomessa 2021 -tutkimus Kaupan liiton sivuilla.