Tutkimus: Värisilmällä Suomen tyytyväisimmät asiakkaat

Tutkimus: Värisilmällä Suomen tyytyväisimmät asiakkaat

Värisilmään kohdistuvat asiakasodotukset ovat suuremmat kuin alalla keskimäärin ja nämä odotukset Värisilmä onnistuu myöskin täyttämään.

14.11.2019 julkaistun Kaupan liiton Asiakastyytyväisyys palveluihin Suomessa 2019 -tutkimuksen mukaan Värisilmällä on rautakaupan alan tyytyväisimmät asiakkaat.

Vuosittaisessa kaupan eri alojen asiakastyytyväisyyttä selvittävässä tutkimuksessa Värisilmä sijoittui rautakauppojen kärkeen. Asiakastyytyväisyys Värisilmällä oli huikeat 78,3, kun alalla keskimäärin se oli 72,7. Asiakkaiden tyytyväisyys sekä palvelu- että hintakokemukseen Värisilmässä oli jopa ennustetta suurempi.

”Suomen parhaan palvelun tarjoaminen on visiomme mukainen tavoite ja siinä olemme nyt tutkitusti onnistuneet”, Väritukun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen toteaa. ”Remontteihin usein liittyy stressiä, kuluja ja ikäviä yllätyksiä. Me haluamme luoda asiakkaalle kokemuksen siitä, että asiat sujuvat mahdollisimman jouhevasti ja että asiakkaan olo on remontin jälkeen tyytyväinen ja onnellinen.”

Kivijalat ovat palvelun sydän

Värisilmä sai palvelun laatukokemuksesta pisteitä ylivoimaiset 81,8, kun liikevaihdolla painotettu alan keskiarvo on 75,8. Laatukokemuksessa tarkasteltiin neljää osatekijää: Sijaintia ja saavutettavuutta, palvelutyön onnistumista, henkilökohtaisiin palvelutarpeisiin vastaamista sekä siisteyttä, viihtyisyyttä ja tuotteiden esillepanoa.

”Paikalliset Värisilmä-yrittäjät tuntevat parhaiten oman alueensa ihmiset ja heidän tarpeensa ja pystyvät tarjoamaan heille laadukkaita ja yksilöllisiä sisustusratkaisuja. Vaikka digitaaliset palvelumme kehittyvät koko ajan, ihmisten väliset kohtaamiset kivijalassa ovat edelleen asiakaspalvelumme sydän”, Pöllänen taustoittaa Värisilmän menestystä. Myös asiakkaiden lojaalius ja suositteluhalukkuus ovat Värisilmällä alan keskiarvoja paremmat. ”Ihmiset eivät päästä koteihinsa ketä tahansa. Meidän täytyy kyetä vakuuttamaan asiakas, että hoidamme heidän asiansa sydämellä ja ammattitaidolla, jotta voitamme heidän luottamuksensa. Viimeistään kun asiakas palaa meille uudelleen tai suosittelee meitä omille tuttavilleen, tiedämme, että olemme onnistuneet luomaan heihin merkityksellisen tunnesiteen.”

Lisätietoja:
Väritukku Oy
Ulla Pöllänen, toimitusjohtaja
ulla.pollanen@varisilma.fi, puh. 050 300 1660

Asiakastyytyväisyysindeksi on toteutettu osana Kaupan liiton ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lasse Mitrosen välistä tutkimusyhteistyötä. Kantar TNS on koonnut Asiakastyytyväisyysindeksiä varten otoksen 5035 mannersuomalaisesta. Kukin vastaaja on arvioinut 2–3 palveluyritystä, ja aineisto koostuu 12 884 asiakasarviosta. 
Ks. tarkemmat tiedot: www.kauppa.fi.